นโยบายการคืนสินค้า

หากท่านต้องการคืนสินค้า ออสการ์ แอนด์ โอลิเวีย จะให้สิทธิ์ท่านในการยกเลิก 14 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า ซึ่งหมายความว่าภายใน 14 วัน หลังจากได้รับสินค้า ท่านต้องแจ้งให้เราทราบว่าท่านต้องการยกเลิกการซื้อของท่าน ท่านต้องส่งคืนสินค้าโดยเร็วที่สุด โปรดแจ้งให้เราทราบถึงความประสงค์ของท่านที่จะทำเช่นนั้น  

วิธีการที่ง่ายที่สุดในการแจ้งให้เราทราบ คือ การกรอกใบส่งคืนที่ท่านจะพบได้ในบัญชีของฉัน (My Account) โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำและแนบใบส่งคืนสินค้าในพัสดุที่ท่านส่งคืน จากนั้นเราจะดำเนินการกับสินค้าที่ท่านส่งคืนโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้ท่านยังสามารถแจ้งให้เราทราบผ่านแบบฟอร์มการยกเลิก หากท่านต้องการยกเลิกการซื้อของท่านได้เช่นกัน

หมายเหตุ: ท่านไม่สามารถใช้สิทธิ์ในการยกเลิกโดยเพียงแค่ปฏิเสธที่จะรับสินค้า หรือไม่รับจากบริการจัดส่ง นอกจากนี้ สิทธิ์ในการยกเลิกไม่สามารถใช้กับสิ่งต่อไปนี้: (1) รายการสินค้าที่ได้รับการปรับแต่งตามข้อกำหนดส่วนบุคคลของท่าน (2) รายการสินค้าที่ท่านได้แกะซีล/บรรจุภัณฑ์ ป้ายสินค้าออก หรือ (3) รายการสินค้าที่ไม่สามารถส่งคืนได้เนื่องจากเหตุผลในการคุ้มครองสุขภาพหรือสุขอนามัย

การชำระเงินคืน

เราจะคืนเงินให้ท่านด้วยวิธีเดียวกับที่ท่านใช้ชำระค่าสินค้า และไม่เกิน 14 วัน นับจากวันที่ท่านแจ้งให้เราทราบถึงการยกเลิก ทั้งนี้ เราจะยังไม่คืนเงินให้ท่านจนกว่าเราจะได้รับสินค้าที่ส่งคืน หรือจนกว่าท่านจะส่งหลักฐานการส่งคืนสินค้า แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน

หากท่านชำระเงินปลายทาง ขอให้ท่านส่งข้อมูลบัญชีธนาคารมาให้เรา เพื่อที่เราจะสามารถโอนเงินค่าสินค้าที่ส่งคืนให้กับท่านได้

โปรดทราบว่าท่านอาจสูญเสียยอดซื้อทั้งหมดหรือบางส่วน หากเราประเมินว่าสินค้านั้นสูญเสียมูลค่าเนื่องจากท่านได้ใช้สินค้าดังกล่าวแล้ว  ห้ามนำป้ายสินค้าออกซึ่งโดยปกติป้ายสินค้าจะผูกด้วยเชือกปิดผนึกที่ป้ายขนาด ทั้งนี้ท่านสามารถลองสินค้าในลักษณะเดียวกับที่ท่านทำในร้านค้าจริงได้ 

เราประเมินมูลค่าตามการประเมินเฉพาะของสินค้าที่ส่งคืน

ท่านจะต้องชำระค่าขนส่งในการส่งคืนสินค้า อย่างไรก็ตาม เราจะคืนเงินค่าบริการไปรษณีย์สำหรับพัสดุที่ส่งตามมาตรฐานผ่านบริการไปรษณีย์ของเคอรี่ (KERRY) ทั้งนี้ถุงสินค้าควรจัดส่งในลักษณะของพัสดุไปรษณีย์

หมายเหตุ: ท่านต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ในระหว่างการขนส่ง สิทธิ์ในการชำระเงินคืนของท่านไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตหรือค่าบริการวิธีการชำระเงินอื่น ๆ ที่เราได้ชำระให้กับผู้ให้บริการ นอกจากนี้ ท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการรับเงินคืนจากค่าธรรมเนียมไปรษณีย์เดิมในกรณีที่มีการยกเลิกการสั่งซื้อของท่านบางส่วน

สิ่งที่ท่านต้องทำในการคืนสินค้า:

  1. หีบห่อสินค้าอย่างระมัดระวัง ถุงใส่สินค้าที่ท่านได้รับถูกออกแบบให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้เมื่อส่งคืนสินค้า ซึ่งหมายความว่าท่านไม่ต้องลงทุนซื้อบรรจุภัณฑ์ราคาแพง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวท่านและสิ่งแวดล้อม
  2. กรอกใบคืนสินค้าบน “หน้าเพจของฉัน (My Page)” และแนบในพัสดุของคุณ
  3. ท่านจะต้องชำระค่าขนส่งในการส่งคืนสินค้า อย่างไรก็ตาม เราจะคืนเงินค่าบริการไปรษณีย์สำหรับพัสดุที่ส่งตามมาตรฐานผ่านบริการไปรษณีย์ของเคอรี่ (KERRY) หากท่านอยู่ในประเทศไทย
  4. ควรส่งสินค้าในลักษณะพัสดุไปรษณีย์ผ่านทางเคอรี่ (KERRY)

โปรดทราบว่าท่านต้องรับผิดชอบต่อพัสดุ/สินค้าจนกว่าเราจะได้รับ โปรดเก็บหลักฐานใบเสร็จการส่งสินค้ารวมถึงหมายเลขติดตามไว้เสมอ  โปรดทราบว่าเราไม่รับพัสดุที่ส่งแบบเก็บเงินปลายทาง 

ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการขาย

ไม่มีการรับประกัน “ของขวัญฟรี – ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการขาย” และเราจะไม่รับการส่งคืนผลิตภัณฑ์เหล่านี้หรือเสนอการแลกเปลี่ยนใด ๆ

ขออภัย เราไม่สามารถเสนอการแลกเปลี่ยน ”ของขวัญฟรี – ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการขาย” จาก oskarolivia.com

หากท่านคืนสินค้าตามคำสั่งซื้อทั้งหมด ท่านจะต้องส่งคืน “ของขวัญฟรี – ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการขาย” ด้วย  หากท่านเลือกเก็บ “ของขวัญฟรี – ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการขาย” เราขอสงวนสิทธิ์ในการหักมูลค่าของขวัญ/ผลิตภัณฑ์ออกจากจำนวนเงินที่ชำระคืน  หากมีการส่งคืนเพียงส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อ และเงื่อนไขของ “ของขวัญฟรี – ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการขาย” ที่เลือกไม่เป็นไปตามข้อกำหนดอีกต่อไป เราขอสงวนสิทธิ์ในการหักส่วนต่างระหว่างมูลค่าเดิมของ “ของขวัญฟรี – ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการขาย” และมูลค่าที่แท้จริงใหม่